Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, conform Contractului nr. 27/2020

Program: Cercetare RO-02 operat de UEFISCDI

Finanțare: 1.147.010,00 euro

Perioadă: 2020-2023 

Copyright 2022. Toate drepturile rezervate.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Tehnologie de epurare a apelor uzate și recuperare a resurselor bazată pe nămol granular cu microalge

Cod: RO-NO-2019-0691

Acronim: GRAALrecovery

 

 

Proiectul GRAALrecovery vizează dezvoltarea unei biotehnologii alternative pentru epurarea apelor uzate, bazată pe utilizarea consorțiului granular mixt microalge -  bacterii, urmărind dezvoltarea și validarea tehnologiei în condiții reale de mediu și oferirea de soluții la procesele convenționale de epurare biologică a apelor uzate. Proiectul presupune utilizarea unei tehnologii inovatoare, cu procedura brevetată de granulare a biomasei microalge-bacterii, oferind performanțe crescute de epurare cu separarea eficientă și rapidă a biomasei prin decantare, inlăturând astfel și bariera majoră cu care se confruntă biotehnologia microalgală.

Obiective urmărite:

Investigarea parametrilor operaționali și optimizarea acestora pentru dezvoltarea biotehnologiei alternative bazată pe nămol granular cu microalge pentru epurarea eficientă a apelor uzate și valorificarea resurselor 

 

Integrarea treptei biologice de epurare a apelor uzate cu treapta de valorificare a biomasei reziduale, vizând:

- creșterea valorii excesului de biomasă, prin absorbția nutrienților de către componenta microalgală/bacteriană și acumularea la nivel celular de carbohidrați, lipide, proteine, pigmenți, și

- evaluarea critică a opțiunilor de reutilizare a efluenților

 

Extinderea și validarea biotehnologiei dincolo de granițele laboratorului, cu proiectarea și operarea unui prototip testat în condiții de mediu relevante

 

activități

Obiectiv cheie:

demonstrarea funcționalității tehnologiei Graalrecovery și a beneficiilor ecologice/de mediu și economice în condiții reale de mediu

Stabilirea particularităților tehnice ale tehnologiei

Experimentele de laborator vor acoperi toate aspectele relevante pentru a oferi baza necesară obținerii specificațiilor tehnice și a parametrilor operaționali necesare validării tehnologiei

Validarea prototipului tehnologiei GRAALrecovery 

Proiectul vizează dezvoltarea unui prototip care va fi testat pentru a valida tehnologia GRAALrecovery în ceea ce privește performanța de epurare, potențialul de recuperare a resurselor și impactul economic și de mediu.

Analiza Impactului Proiectului

Efectuarea unei analize multi-criteriale comparativ cu tehnologiile competitive.

Evaluarea potențialului de recuperare a resurselor

Proiectul propune o abordare integrată a sistemului de epurare a apelor uzate prin evaluarea reutilizării efluenților și a posibilităților de recuperare a resurselor de biomasă excedentară. Un ghid pentru opțiunile de reutilizare a resurselor de apă va fi furnizat în funcție de calitatea efluentului și a cerințelor.

Exploatarea rezultatelor în vederea absorbției post-proiect a tehnologiei și a accelerării către piață

Diseminarea rezultatelor cercetării și comunicarea acestora