Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, conform Contractului nr. 27/2020

Program: Cercetare RO-02 operat de UEFISCDI

Finanțare: 1.147.010,00 euro

Perioadă: 2020-2023 

Copyright 2022. Toate drepturile rezervate.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Tehnologie de epurare a apelor uzate și recuperare a resurselor bazată pe nămol granular cu microalge

Cod: RO-NO-2019-0691

Acronim: GRAALrecovery

 

 

tehnologia 

                          Graalrecovery                                                  

recuperarea eficientă a biomasei prin

sedimentare rapidă

interrelații complexe microalge-bacterii

 care asigură epurarea eficientă a 

apelor uzate

procese aerobe autonome de epurare

 

descrie o treaptă biologică alternativă de epurare a apelor uzate, bazată pe utilizarea unui procedeu brevetat de granulare a biomasei microalge-bacterii, fiind destinată creșterii performanței de epurare, reducerii costurilor de operare și recuperării avansate a resurselor rezultate.

 

Proiectul GRAALrecovery cuprinde 4 instituții partenere

Biotehnologia de epurare prezentată se distinge printr-un impact cu efecte pozitive asupra mediului și componentei economice în comparație cu sistemele convenționale de epurare a apelor uzate, susținând conceptul unei tehnologii durabile de epurare prin: 

proiectul Graalrecovery 

tehnologia Graalrecovery                

PARTENERI

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului constau în  demonstrarea, în condiții reale de mediu, a biotehnologiei emergente propuse, subliniind performanța tehnologiei și impactul economic și de mediu.

reducerea costurilor de epurare                          (eliminarea costurilor de aerare)

vizarea strategiei globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin captarea dioxidului de carbon rezultat din biodegradarea aerobă a materiei organice

îmbunătățirea practicilor de gestionare a deșeurilor rezultate din fuxul tehnologic de epurare a apelor uzate, biomasa reziduală (granule microalge-bacterii) având alternative fezabile de valorificare

 - regândirea proceselor biologice de  epurare a apelor uzate 

  1. en
  1. ro
  2. en