Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Acest mecanism de finanțare este stabilit în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă, Granturile Norvegiene fiind finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

Mai multe detalii despre Granturile Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la  www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

Tehnologie de epurare a apelor uzate și recuperare a resurselor bazată pe nămol granular cu microalge

Cod: RO-NO-2019-0691

Acronim: GRAALrecovery

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Copyright 2024. Toate drepturile rezervate.

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, conform Contractului nr. 27/2020

Program: Cercetare RO-02 operat de UEFISCDI

Finanțare: 1.160.543,00 euro

Perioadă: 2020-2024