Proiectul este prevăzut cu activități de cercetare complexe, având o abordare multidisplinară și un obiectiv global de transfer al proceselor dincolo de granițele de laborator prin testarea și validarea  tehnologiei GRAALrecovery în condiții reale de mediu. Perioada de implementare a activităților este de trei ani (2020-2023), proiectul fiind finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul Programului Cercetare RO-02 operat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), conform contractului nr. 27/2020 pentru Execuție Proiecte Colaborative de Cercetare NO 2014-2021, fiind prevăzut cu o valoare a finanțării de 1.147.010,00 euro.

Activitățile de cercetare stabilite în cadrul proiectului vin în întâmpinarea operatorilor stațiilor de epurare prin oferirea de soluții pentru reducerea impactului economic și de mediu cu care se confruntă biotehnologia convențională de epurare a apelor uzate. Deși stațiile de epurare asigură reintroducerea în circuit a resurselor de apă utilizate, având un rol esențial în dezvoltare, acestea necesită un consum ridicat de resurse energetice și, poate surprinzător, activitatea acestora se remarcă printr-un impact negativ asupra celorlalte componente ale mediului.

Proiectul utilizează proprietățile naturale ale microalgelor astfel încât integrarea acestora în procesul epurării poate contribui semnificativ la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și scăderea gradului de dependență a proceselor aerobe de sistemele de aerare, acestea fiind susținute prin procese care au loc în mod natural utilizând lumina solară (fotosinteza). În completare, biomasa microalgelor oferă potențial în creșterea numărului alternativelor de valorificare a biomasei rezultate din procesele de epurare a apelor uzate fiind astfel un element important pentru îmbunătățirea practicilor de gestionare a deșeurilor rezultate.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND derulează în parteneriat cu Institutul Norvegian de Cercetare în Bioeconomie - NIBIO, Universitatea “Valahia” din Târgoviște și Universitatea Norvegiană de Științe ale Vieții - NMBU proiectul GRAALrecovery lansat ca răspuns la problemele actuale cu care se confruntă stațiile de epurare a apelor uzate. Proiectul se adresează dezvoltării unei tehnologii alternative de epurare valorificând ceea ce ne poate oferi însuși Capitalul Natural: microalgele

Având la bază utilizarea unui procedeu brevetat, tehnologia GRAALrecovery se remarcă prin inovație reprezentând un sistem sustenabil de epurare a apelor uzate. De asemenea, implementarea proiectului contribuie la extinderea cercetării în domeniul biotehnologiei microalgale la nivel internațional, tehnologia GRAALrecovery utilizând un produs biologic care răspunde la problema majoră cu care se confruntă sectoarele de cultivare a microalgelor și de valorificare a produselor rezultate din biomasa microalgală: etapa de recoltare.

  1. ro
  2. en
  1. ro
  2. en
  1. ro
  2. en

Tehnologie de epurare a apelor uzate și recuperare a resurselor bazată pe nămol granular cu microalge

Cod: RO-NO-2019-0691

Acronim: GRAALrecovery

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Copyright 2024. Toate drepturile rezervate.

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, conform Contractului nr. 27/2020

Program: Cercetare RO-02 operat de UEFISCDI

Finanțare: 1.160.543,00 euro

Perioadă: 2020-2024